ขอเลื่อนงานประชุม Annual Hand Meeting 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ในประเทศไทยขณะนี้ เป็นเหตุให้ทางชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องแจ้งขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ Annual Hand Meeting 2020 ซึ่งเดิมจะจัดในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเลิศสิน กรมการแพทย์ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด