โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำวิจัยเพื่อขึ้นระดับทางวิชาการ

ด้วยคณะกรรมการเพื่อการศึกษาและการวิจัย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำวิจัยเพื่อขึ้นระดับทางวิชาการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4-5-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกราชวิทยาลัยในการดำเนินการทำผลงานวิชาการเพื่อปรับขึ้นระดับ ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางการทำผลงานทางวิชาการ

 

พร้อมเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ!! จาก นพ.ทรงคุณวุฒิ 11 ยิ่งยง สุขเสถียร และ
รศ.(พิเศษ) นพ.ทรงคุณวุฒิ 10 อนุวัตร พงษ์คุณากร

 

ท่านใดที่ต้องการนำงานวิจัยมาขอคำปรึกษา
สามารถนำมาพูดคุย ปรึกษา กับนักวิชาการรับเชิญ รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์และวิทยากร
ณ ห้องประชุมสำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ ชั้น 4

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (+66) 2 716 5436-7

 

ดาวน์โหลดตารางการฝึกอบรมที่นี่