งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการ ทางการแพทย์นานาชาติ | 16-18 สิงหาคม 2566 | อาคาร 6-7 อิมแพค เมืองทองธานี