ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การผ่าตัดอวัยวะโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใส่กายอุปกรณ์เทียม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การผ่าตัดอวัยวะโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใส่กายอุปกรณ์เทียม ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่