การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นประจำปี 2565 ในด้านต่าง ๆ

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นประจำปี 2565 ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการนำเสนอและให้กำลังใจต่อสมาชิกที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกรุ่นใหม่ๆ จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯร่วมเสนอชื่อบุคคล ผ่านทาง RCOST official  line ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำเสนอได้ที่นี่>>>