Journal of Southeast Asian Orthopaedics - Logo Winner

📣 ราชวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ “นายอธิคม หอเกรียงไกร” ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  “Journal of Southeast Asian Orthopaedics” วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับโฉมใหม่เพื่อก้าวสู่วารสารระดับนานาชาติ โดยผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ👏🏻