ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขา ออร์โธปิดิกส์ ประจําปี 2566 และพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

บรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่
>>> https://drive.google.com/drive/folders/1a66vRS1HoJPZHJZJfHCamxycKi5i1PZ1