ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯบริจาครถเข็นรุ่นยกขาได้ให้กรุงเทพมหานคร”

ศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารฯได้

รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ทวิดา กมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และตัวแทนโรงพยาบาลที่รับบริจาค ร่วมรับมอบรถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้ จำนวน 100 คัน เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุตามโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)