[ปิดรับ-เต็มจำนวนแล้ว] PMK-Rama Orthopaedic Review Course 2022

งานประชุม Ortho review ❌ปิดรับ❌ ตอนนี้ยอดเต็มจำนวน

ด้วย กอง/ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Orthopaedic Review Course 2022 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิตติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อัตรค่าลงทะเบียน

ประเภท

ลงทะเบียนและชำระเงิน

ก่อน 15 มีนาคม 2565

ลงทะเบียนและชำระเงิน

หลัง 15 มีนาคม 2565

แพทย์ / แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์

1,200 บาท

2,000 บาท

แพทย์สาขาอื่นๆ

1,200 บาท

2,000 บาท

 

ติดต่อลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปยุตา สายทอง (นก)
เบอร์โทร 02-3547636
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.