โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดรับสมัคร Orthopedic Fellowship

โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดรับสมัคร Orthopedic Fellowship (หลักสูตร 1 ปี) ทั้งหมด 5 อนุสาขา ดังนี้

- Orthopedic Trauma

- Hip and Knee Reconstruction

- Pelvic and Acetabulum

- Spine Surgery

- Sports Medicine

หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564