การประชุมส่วนภูมิภาค ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไฮเพลส ร้อยเอ็ด

ขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยฯในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมส่วนภูมิภาค ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไฮเพลส ร้อยเอ็ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2716-5436-7
โทรสาร 0-2716-5440
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและตารางการประชุมได้ที่นี่ >>>

  1. เอกสารลงทะเบียน
  2. ตารางการประชุม