ปฎิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (Updated May 24, 2019)