อนุสาขา ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
Hip & Knee ชั้น 9 อาคารกาญจนภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร: (+662) 7165437-8
แฟกซ์: (+662) 7165440
Hand and Reconstructive โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร: (+662) 7165437-8
แฟกซ์: (+662) 7165440
Pediatric Orthopaedics โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร: (+662) 7165437-8
แฟกซ์: (+662) 7165440
Spine โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: (+662) 7165437-8
แฟกซ์: (+662) 7165440
Sports Medicine โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 8/245 ม.4  ถ.พระราม 2  ก.ม.1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ   10150 โทร: (+662) 7165437-8
แฟกซ์: (+662) 7165440
Trauma โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร: (+662) 7165437-8
แฟกซ์: (+662) 7165440
Biomaterials โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
Foot & Ankle โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
Tissue Banking ศิริราชพยาบาล ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
Musculoskeletal Oncology มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
Ortho Geriatric And Metabolic Bone Disorder (OGMB) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
Research Methodology โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 33 ถ.สุขุมวิท ซอย 3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 

กิจกรรมอนุสาขา